ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเผยแพร่รายชื่อใด ๆ :

  • ที่ละเมิดกฎหมายไทย แต่อย่างใด
  • ที่อาจอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • ที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
  • ด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท

Orestone Group Co Ltd และ/หรือพนักงานของ Orestone Group ไม่สามารถรับผิดต่อความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณา/รายการบนหน้าเว็บของเราไม่ว่าในกรณีใดๆ นอกจากนี้เรายังนำกฎของ "เหตุสุดวิสัย" มาใช้
นอกจากนี้ความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างผู้ซื้อ / ผู้ขายถือเป็นความกังวลและความรับผิดชอบของพวกเขาเอง

Orestone Group Co Ltd

พวกเราคือใคร

ที่อยู่เว็บไซต์ของเราคือ https://orestone.net เจ้าของและผู้จัดการของเว็บไซต์นี้คือ Orestone Group Co Ltd. Orestone Group และ/หรือพนักงานไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำระหว่างลูกค้าและผู้ซื้อ/ผู้ขาย/ผู้พัฒนา/เอเจนซี/ตัวแทนหรือฝ่ายอื่นๆ ในรายชื่อ เรายินดีที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรุณาเยี่ยมชมของเรา การละเมิด หน้าบ่น.

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควบคุมลักษณะที่ธีม WordPress ของ Orestone Group รวบรวม ใช้ รักษา และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ (แต่ละคนเรียกว่า “ผู้ใช้”) ของเว็บไซต์ (“ไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Orestone Group WordPress Theme

ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้ด้วยวิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการคุณลักษณะหรือทรัพยากรที่เรามีให้บนเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุตัวตน เราจะรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่พวกเขาส่งข้อมูลดังกล่าวมาให้เราโดยสมัครใจเท่านั้น ผู้ใช้สามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลระบุตัวบุคคลได้เสมอยกเว้นว่าอาจป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไซต์บางอย่าง

ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลการระบุตัวตนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาโต้ตอบกับไซต์ของเรา ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อเบราว์เซอร์ประเภทของคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อของผู้ใช้กับไซต์ของเราเช่นระบบปฏิบัติการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้วางคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกและบางครั้งเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ ผู้ใช้อาจเลือกตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือเตือนคุณเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากทำเช่นนั้น โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เรานำแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมการจัดเก็บและการประมวลผลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลที่จัดเก็บบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราไม่ขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ให้กับผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลประชากรโดยรวมทั่วไปที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา บริษัท ในเครือที่เชื่อถือได้และผู้โฆษณาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Orestone Group WordPress Theme มีดุลยพินิจในการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อรับทราบข้อมูลว่าเราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร คุณรับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ และรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โปรดอย่าใช้ไซต์ของเรา การใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

โฆษณาธุรกิจ


เว็บไซต์ฟรี

web site for free

เครื่องทำล็อค

make locks

อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

playground

หุ่นยนต์ปั้น

molding

รีโนเวทในพัทยา

renovation

สนใจประเทศไทยไหม

ลงทะเบียนฟรีและรับเคล็ดลับการเดินทาง ข่าวสาร และอื่นๆ เกี่ยวกับประเทศไทย

คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา!